Koronavirus v Tyrolsku: nejdůležitější otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na otázky související se zimní dovolenou v Tyrolsku v koronavirovém období.

Protože nařízení související s cestováním se mohou velice rychle měnit, doporučujeme hostům informovat se o aktuálně přijatých opatřeních u příslušných tuzemských úřadů.   

 • Podrobné informace o případných omezeních při cestování z České republiky do Rakouska najdete na www.austria.info nebo v sekci Nejčastější otázky a odpovědi na webu rakouského Ministerstva zdravotnictví (pouze v němčině a angličtině).
 • Prosím mějte na paměti, že při cestách do Rakouska se neuplatňují pouze rakouská nařízení, ale také nařízení přijatá v České republice. Doporučujeme proto ověřit si na webu českého Ministerstva zahraničí aktuální předpisy týkající se vycestování a návratu. 
 • Více informací o opatřeních pro bezpečný pobyt v Tyrolsku najdete na welcome.tirol (v angličtině).   

Přehled nejnovějších informací  

Aktualizováno 10. 5. 2021

Tato uvolnění opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 vstoupí v platnost 19. května 2021

Pohyb lidí a shromažďování

 • Omezení týkající se vycházení z domova mezi 20 a 6 hod se ruší. Veškerá setkávání lidí na veřejnosti v době od 22 do 5 hod jsou omezena na maximálně čtyři dospělé.
 • Mimo domov se může setkat maximálně deset lidí (plus děti) venku a maximálně čtyři lidé (plus děti) uvnitř. Pro shromažďování větších skupin platí stejná pravidla a omezení jako pro akce.

Kultura a akce

 • Stále musí být nasazený respirátor FFP2.
 • Při vstupu do míst, kde se koná akce, musí účastníci u vchodu buď podstoupit test, prokázat se negativním testem, prokázat se certifikátem o provedeném očkování, nebo dokumentem potvrzujícím, že covid-19 již prodělali.
 • Všichni účastníci akcí jsou povinni zaregistrovat se a poskytnout své kontaktní údaje.
 • Když účastníci nesedí na sedačkách v hledišti, jsou povinni udržovat od ostatních sociální odstup alespoň dva metry.
 • Skupiny návštěvníků musí být odděleny prázdnou sedačkou.
 • Akce, které byly schváleny příslušnými úřady, mají omezenou kapacitu na maximálně 3000 účastníků venku a 1500 lidí uvnitř. Všichni účastníci musí mít přidělené sedačky.
 • Při akcích v místech s pevně umístěnými sedačkami lze využít pouze 50 % celkové kapacity pro sezení.
 • Akce bez přidělených sedaček může navštívit maximálně 50 účastníků (platí pro akce venku i uvnitř).
 • Pro catering na akcích platí stejná pravidla jako pro restaurace (na akcích bez přidělených sedaček je zakázáno podávat jídlo nebo pití).
 • Všechny prostory, kde se koná akce, musí být uzavřeny do 22 hod.
 • Všechny akce musí mít koncept prevence a vždy musí být přítomná osoba zodpovědná za dodržování opatření proti šíření covid-19.

Gastronomie

 • Pokud právě nesedí na své přidělené židli, musí mít všichni hosté stále nasazený respirátor FFP2.
 • Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s hosty, musí mít stále nasazený respirátor FFP2. (Zaměstnanci, kteří jsou pravidelně testováni, mohou mít běžnou roušku.)
 • Při vstupu do restaurací a dalších podniků musí hosté u vchodu buď podstoupit test, prokázat se negativním testem, prokázat se certifikátem o provedeném očkování, nebo dokumentem potvrzujícím, že covid-19 již prodělali.
 • Všichni hosté jsou povinni zaregistrovat se a poskytnout své kontaktní údaje.
 • Skupiny jsou omezeny na čtyři dospělé (plus děti) uvnitř a deset dospělých (plus děti) venku.
 • Mezi stoly, u kterých sedí různé skupiny, musí být dodržována vzdálenost nejméně dva metry.
 • Uvnitř restaurací a dalších podniků musí být všechno jídlo a pití konzumováno vsedě.
 • Samoobslužné švédské stoly jsou povoleny pouze za dodržování nezbytných bezpečnostních opatření.
 • Všechny restaurace a další podniky musí mít koncept prevence a vždy musí být přítomná osoba zodpovědná za dodržování opatření proti šíření covid-19.
 • Všechny restaurace musí zavírat do 22 hod.

Ubytovací zařízení

 • Ve všech prostorech ubytovacích zařízení musí mít hosté stále nasazený respirátor FFP2 a platí povinnost dodržovat sociální odstup (nejméně dva metry).
 • Při vstupu do ubytovacích zařízení musí hosté u vchodu buď podstoupit test, prokázat se negativním testem, prokázat se certifikátem o provedeném očkování, nebo dokumentem potvrzujícím, že covid-19 již prodělali.
 • Hosté, kteří v ubytovacích zařízeních využívají další služby (včetně konzumace jídla a pití v hotelové restauraci), jsou povinni podstoupit test na covid-19 (samotest pod dohledem přímo v ubytovacím zařízení) každé dva dny od chvíle, kdy vyprší platnost testu, jímž se prokázali při příjezdu.
 • Restaurace, bary, apod. v komplexu ubytovacích zařízení musí zavřít do 22 hod.

Zařízení pro rekreační aktivity

 • Ve všech prostorech zařízení pro rekreační a volnočasové aktivity platí povinnost mít nasazený respirátor FFP2 a dodržovat sociální odstup (nejméně dva metry).
 • Při vstupu do těchto zařízení musí účastníci u vchodu buď podstoupit test, prokázat se negativním testem, prokázat se certifikátem o provedeném očkování, nebo dokumentem potvrzujícím, že covid-19 již prodělali.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni zaregistrovat se a poskytnout své kontaktní údaje.
 • Prostory pro indoor aktivity, například plavecké bazény, spa, apod. musí nabízet plochu nejméně 20 m² na jednoho hosta.
 • Všechna zařízení pro rekreační aktivity musí mít koncept prevence a vždy musí být přítomná osoba zodpovědná za dodržování opatření proti šíření covid-19.
 • Zařízení pro rekreační aktivity musí zavírat do 22 hod.

Obecná nařízení

 • PCR testy jsou platné 72 hodin, antigenní testy (například výtěr z nosní dutiny) 48 hodin, samotesty 24 hodin.
 • Lidé, kteří onemocnění covid-19 prodělali v posledních šesti měsících a prokážou se potvrzením, nemusí podstoupit test.
 • Lidé, kteří dostali první dávku vakcíny nejméně před třemi týdny a prokážou se potvrzením, nemusí podstoupit test.

Od 19. prosince 2020 platí při příjezdu z rizikových oblastí povinnost absolvovat desetidenní karanténu. Rizikové oblasti jsou klasifikovány na základě výskytu pozitivních případů covid-19 v posledních dvou týdnech. Všechny země, kde počet pozitivních případů na 100 000 obyvatel překročil 100, jsou klasifikovány jako rizikové. Po pěti dnech karantény však lze podstoupit antigenní nebo PCR test (na vlastní náklady) a pokud je výsledek testu negativní, karanténa končí. Pro pendlery platí výjimky. Před cestou do Rakouska je nutné vyplnit registrační formulář.

Maximálně se snažíme, aby všechny zde uvedené informace byly co nejúplnější a nejaktuálnější. Prosím mějte však na paměti, že v tomto ohledu nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Informace zprostředkované společností Tirol Werbung v žádném případě nenahrazují oficiální informace, které poskytují úřady. Vzhledem k tomu, že nařízení související s cestováním se mohou velice rychle měnit, doporučujeme hostům informovat se o případných aktuálně přijatých opatřeních k cestám do Rakouska na webu českého Ministerstva zahraničí.   

nahoru