Koronavirus v Tyrolsku: nejdůležitější otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na otázky související s dovolenou v Tyrolsku v koronavirovém období.

aktualizováno: 27. prosince 2021

Od 12. prosince 2021 je cestování do Tyrolska opět povolené. Gastronomická, ubytovací, sportovní i volnočasová zařízení stejně jako obchody jsou otevřeny. Všude platí pravidlo 2-G (očkování nebo prodělané onemocnění covid-19) a povinnost nosit respirátor FFP2.   

Pravidla při příjezdu do Rakouska

Od 20. prosince 2021 platí při příjezdu do Rakouska pravidlo 2G +. Všichni hosté musí být buď očkováni, nebo uzdraveni a navíc se musí prokázat negativním testem PCR (ne starším než 72 hodin). Pro ty, kdo splňují pravidlo 2G (prokáží se dokladem potvrzujícím očkování nebo uzdravení), ale nemají negativní PCR test, platí toto nařízení: do Rakouska mohou přicestovat, avšak jsou povinni provést předcestovní registraci (vyplnit příjezdový formulář), po příjezdu absolvovat PCR test a nastoupit do karantény. Karanténu ukončí až negativní výsledek testu PCR.

Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem, nebo dokladem o podání posilovací třetí očkovací dávky, bude vstup umožněn, musejí ale podstoupit PCR test po příjezdu a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek testu. Také v tomto případě platí povinnost provést předcestovní registraci.

Ti, kdo nesplňují pravidlo 2G + (nejsou očkování či uzdraveni), po příjezdu nastoupí do povinné karantény, kterou ukončí negativní PCR test provedený nejdříve pátý den po příjezdu. Také v tomto případě platí povinnost provést předcestovní registraci.

Výjimky
Na hosty, kteří již dostali 3. očkovací dávku („posilovací vakcinaci“), nebo 2. očkovací dávku Johnson & Johnson, se nevztahuje povinnost provést předcestovní registraci a absolvovat PCR test. Také vyléčení, kteří byli dvakrát očkováni, nejsou povinni vyplnit předcestovní registraci ani podstoupit test PCR. Pro děti školního věku platí tzv. Holiday Ninja Pass (více info níže v sekci Jaká obecná pravidla platí pro děti?). Těhotné ženy a lidé, kteří mají lékařsky potvrzenou výjimku z očkování, se při příjezdu musí prokázat negativním PCR testem.

Pozor
U vakcíny Johnson & Johnson je platnost vakcinace 270 dní od 22. dne po očkování. Od 3. ledna 2022 již nestačí jedna dávka Johnson & Johnson, je nutné nechat se očkovat další dávkou.

Hlavní otázky k vaší zimní dovolené v Tyrolsku

Co je pravidlo 2-G?

Od 8. listopadu 2021 platí v Rakousku pravidlo 2-G (je nutné prokázat se dokladem o očkování, nebo prodělání onemocnění covid-19). Během čtyřtýdenního přechodného období je při příjezdu akceptována také první dávka očkování plus negativní PCR test. Hosté i místní obyvatelé mohou podstoupit test na covid-19 zdarma v celkem 40 testovacích centrech na území Tyrolska. 

Pravidlo 2-G platí na těchto místech:

 • Ubytovací zařízení
 • Stravovací zařízení
 • Sportoviště a zařízení pro volný čas
 • Kulturní zařízení
 • Lanovky
 • Služby, kde dochází k tělesnému kontaktu (např. kadeřnictví, apod.) 

Pro pravidlo 2-G jsou nutné tyto doklady:

 • Certifikát o prodělané koronavirové infekci v posledních šesti měsících, který byl vydán podle směrnice EU o digitálním covid-19 certifikátu.
 • Certifikát potvrzující ukončené očkování schválenou vakcínou proti onemocnění covid-19.

Rozsah pravidla 2-G:

 • Pravidlo 2-G platí pro všechny, kdo mají ukončenou základní školní docházku.  
 • Výjimka platí pro ty, kdo se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů.
 • Výjimka platí pro děti do 12 let.  
Jaká obecná pravidla platí pro děti?
 • Děti do 12 let nepotřebují žádný doklad prokazující, že představují nízké epidemiologické riziko.
 • Pro děti od 12 platí pravidlo 2G.
 • Pro děti ve věku od 13 do 15 let je k dispozici tzv. „Holiday Ninja Pass“. Tento průkaz funguje jako ekvivalent pravidla 2G, pokud je dodržena odpovídající frekvence testování.
Jaká obecná pravidla platí v ubytovacích zařízeních?
 • Při ubytování se uplatňuje pravidlo 2-G (očkování nebo prodělané onemocnění) - s výjimkou dětí do 12 let.
 • Ve všech veřejných vnitřních prostorech je povinný respirátor FFP2.
 • Také všichni zaměstnanci jsou povinni nosit respirátor FFP2 vždy, když v uzavřených prostorech přijdou do kontaktu s hosty.
Jaká obecná pravidla platí v gastronomických zařízeních?
 • V restauracích a dalších zařízeních pro stravování se uplatňuje pravidlo 2-G (očkování nebo prodělané onemocnění) – děti do 12 let mají výjimku.
 • Respirátory FFP2 jsou povinné, především mimo míst k sezení.
 • Hosté jsou povinni registrovat se.
 • Zavírací doba je stanovena na 22 hod.
 • Konzumace jídla a nápojů je povolena pouze ve vyhrazených prostorech, provoz na barech je zakázán.
Jaká obecná pravidla platí v zařízeních pro volný čas? (včetně lanovek a vleků)
 • Uplatňuje se pravidlo 2-G (očkování nebo prodělaná nemoc) – s výjimkou dětí do 12 let.
 • Ve všech veřejných a uzavřených prostorech jsou povinné respirátory FFP2. Stejné nařízení platí pro lanovky a vleky.
Jaká obecná pravidla platí při akcích?
 • Zavírací hodina všech podniků v celém Rakousku je omezena na 22 hod. Toto nařízení platí bez výjimek včetně Silvestra.
   
 • Akce bez přidělených míst k sezení, jako například svatby, narozeninové oslavy nebo vánoční večírky, jsou povoleny pro max. pro 25 účastníků a to ve vnitřních i venkovních prostorech. Pravidlo 2G zůstává v platnosti stejně jako povinné respirátory FFP2.
   
 • Na akcích s přidělenými místy k sezení ve vnitřních i venkovních prostorech jsou povinné respirátory FFP2 a platí následující nařízení podle počtu účastníků:

- Na akcích pro max. 500 účastníků platí pravidlo 2G.
- Na akcích pro max. 1000 účastníků platí pravidlo 2G plus, tzn. kromě dokladu potvrzujícího očkování nebo prodělání onemocnění se každý musí prokázat také negativním PCR testem.
- Na akcích pro max. 2000 účastníků musí mít všichni tři dávky očkování a navíc se prokázat negativním PCR testem.

Maximálně se snažíme, aby všechny zde uvedené informace byly co nejúplnější a nejaktuálnější. Prosím mějte však na paměti, že v tomto ohledu nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Informace zprostředkované společností Tirol Werbung v žádném případě nenahrazují oficiální informace, které poskytují úřady. Vzhledem k tomu, že nařízení související s cestováním se mohou velice rychle měnit, doporučujeme hostům informovat se o případných aktuálně přijatých opatřeních k cestám do Rakouska na webu českého Ministerstva zahraničí.   

Jak se vám líbí tento článek?

Chcete dostat odpověď? Pak nám prosím napište pomocí kontaktního formuláře.

nahoru