Koronavirus v Tyrolsku: nejdůležitější otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na otázky související s dovolenou v Tyrolsku v koronavirovém období.

Přehled aktuálních informací:

Dne 13. září 2021 Česká republika označila Rakousko na takzvaném covid semaforu červenou barvou. To znamená, že všichni neočkovaní hosté z ČR musí při příjezdu do Rakouska předložit negativní PCR test a nastoupit do domácí karantény. Ta může skončit po pěti dnech za předpokladu, že další PCR test je negativní. Návštěvníci, kteří jsou očkovaní nebo onemocnění prodělali, pouze před příjezdem vyplní online „Příjezdový formulář". Toto nařízení se nevztahuje na malý pohraniční styk a pobyt v Rakousku, který nepřesáhne 24 hodin.

V září rakouská vláda přijala rozhodnutí o následujícím několikastupňovém plánu pro zvládání koronaviru v průběhu podzimu a zimy. Případný přesun z jednoho stupně do dalšího bude záležet na obsazenosti nemocničních lůžek na jednotkách intenzivní péče pacienty s nemocí covid-19. 

Od 15. září (Stupeň 1):

 • Již probíhají častější kontroly přijatých opatření.
   
 • Laterární chromatografické antigenní testy budou platné pouze 24 hodin.
   
 • Místo běžných roušek jsou nově povinné respirátory filtrační třídy FFP2 (tam, kde dosud postačovaly standardní roušky). 
   
 • Respirátory FFP2 jsou doporučeny v obchodech (pro neočkované lidi jsou povinné).
   
 • Při akcích pro více než 25 účastníků (dosud toto platilo pro 100 a více účastníků) se uplatňuje takzvané pravidlo 3G: všichni účastníci musí mít platný negativní test, nebo doklad potvrzující, že absolvovali očkování, případně prodělali onemocnění a uzdravili se. 
   
 • Pravidlo 3G platí v gastronomických a ubytovacích zařízeních. Všichni hosté musí mít platný negativní test, nebo doklad potvrzující, že absolvovali očkování, případně prodělali onemocnění a uzdravili se.  
   
 • Stejná pravidla platí také pro noční kluby a après-ski podniky. To znamená, že všichni hosté musí mít negativní PCR test, nebo doklad potvrzující, že absolvovali očkování, případně prodělali onemocnění a uzdravili se. Laterární chromatografické antigenní testy ani testy na protilátky nebudou akceptovány.
   
 • Při využívání lanovek a vleků jsou povinné FFP2 respirátory. Od začátku zimní sezony (tedy od října) je v platnosti pravidlo 3G. Všichni hosté musí mít neustále při sobě platný negativní test, nebo doklad potvrzující, že absolvovali očkování, případně prodělali onemocnění a uzdravili se. Těmito doklady se hosté musí prokázat při namátkových kontrolách. Prosím mějte na paměti, že všichni bez výjimky – včetně hostů s negativním testem, potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci – jsou povinni používat respirátor FFP2. 
   
 • Pravidlo 3G se vztahuje také na vánoční trhy. Všichni účastníci musí mít platný negativní test, nebo doklad potvrzující, že absolvovali očkování, případně prodělali onemocnění a uzdravili se.

Pokud bude více než 15 % lůžek na jednotkách intenzivní péče obsazeno pacienty s nemocí covid-19, pak o sedm dní později začíná platit Stupeň 2:

 • Pro noční kluby, après-ski podniky a velké akce bez přidělených sedaček platí pravidlo 2G (budou dostupné pouze pro hosty, kteří jsou očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19 a uzdravili se).
   
 • Laterární chromatografické antigenní samotesty již nebudou akceptovány tam, kde se uplatňuje pravidlo 3G.

Pokud bude více než 20 % lůžek na jednotkách intenzivní péče obsazeno pacienty s covid-19, pak o sedm dní později začíná platit Stupeň 3:

 • Místa a zařízení, kde se dosud uplatňovalo pravidlo 3G, budou přístupné pouze pro hosty s negativním PCR testem a ty, kdo jsou očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19 a uzdravili se. 

Maximálně se snažíme, aby všechny zde uvedené informace byly co nejúplnější a nejaktuálnější. Prosím mějte však na paměti, že v tomto ohledu nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Informace zprostředkované společností Tirol Werbung v žádném případě nenahrazují oficiální informace, které poskytují úřady. Vzhledem k tomu, že nařízení související s cestováním se mohou velice rychle měnit, doporučujeme hostům informovat se o případných aktuálně přijatých opatřeních k cestám do Rakouska na webu českého Ministerstva zahraničí.   

nahoru